Akció!

Inno-Sept higiénés kéztisztító és fertőtlenítő koncentrátum

Folyékony halmazállapotú, kvaterner ammóniumvegyületet tartalmazó higiénés kézfertőtlenítő koncentrátum.

Alkalmas minden olyan területen, ahol a kéz tisztítása mellett annak fertőtlenítésére is szükség van.

Hatásideje mindössze 30 másodperc, amely idő alatt fejti ki mikrobicid hatását.

4 990 Ft 2 990 Ft

Akció lejárati ideje:

:::

Készleten

separator További információ és videó a lenti leírásban separator

Jellemzők

 • Hatásspektrum: Baktericid (MRSA) -yeasticid, -fungicid, -tuberkulicid, sz.virucid (burkos vírus, H5N1 vírus ellen is).
 • Antimikrobiális spektrum:
  • Baktericid (MRSA), yeasticid, tuberkulocid, Hepatitis B vírus – behatási idő: 1 perc,
  • szelektív virucid (burkos vírus, H5N1) – behatási idő: 2 perc,
  • fungicid – behatási idő: 3 perc.
 • Kiszerelés: 500 ml
 • Típus: Pumpás adagoló
 • Összetevők: Didecil-dimetil-ammónium-klorid, Aminok, C12-18-alkildimetil, N-oxidok, Illatanyag, Színezék, Állagkialakító, Víz, 100 g keverék biocid hatóanyag tartalma 2,1 g didecil-dimetil-ammónium-klorid (CAS: 7173-51-5)

Alkalmazási feltételek:

Alkalmazása hígítás nélkül, behatási idő szobahőmérsékleten.

Felhasználási terület és mód:

 • Felhasználásra kész folyadék (terméktípus Pt1), foglalkozásszerű felhasználók részére, amely alkalmas minden olyan területen, ahol a kéz tisztítása mellett annak fertőtlenítésére is szükség van.
 • Juttassunk 3 ml Inno-Sept koncentrátumot a száraz tenyérbe, és egyenletesen dörzsöljük szét a fertőtlenítendő felületen.
 • Ügyeljünk, hogy elegendő mennyiségű anyag jusson fertőtlenítés szempontjából kritikus helyekre: kézhajlat, ujjak közötti terület, körömágyak, valamint a köröm alatti területek.
 • A kézen alaposan eldörzsöljük és felhabosítjuk a terméket, a behatási idő letelte után csapvízzel leöblítjük.
 • A nedves kézfelületet meleg levegőáramban szárítsuk meg. (A kéz szárítására – szükség esetén – egyszer használatos papírtörülköző is megfelel.)

Biztonsági tanácsok:

Az INNO-SEPT-et ne alkalmazzuk nyálkahártya, nyílt seb, illetve a szemkörnyéki bőrfelület fertőtlenítésére. A szert csak rendeltetésének megfelelő célra és módon szabad használni. A termék használata során be kell tartani az általános munkabiztonsági és munkahigiéniés szabályokat. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H315 Bőrirritáló hatású. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ /orvoshoz/….P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel/…. P332+P313 Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni. Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos! Élelmiszer, ital a szerrel, annak maradékával, hulladékával ne érintkezzen! Elsősegélynyújtás: Belégzés: a sérültet friss levegőre kell vinni. Bőrrel való érintkezés: bő vízzel mossuk le a bőrfelületet. Szembe jutás: 15 percig öblítés vízzel. Lenyelés: száj öblítése vízzel. Hánytatni tilos! Orvost kell hívni. Környezetvédelem: A rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett szennyvíz, a felhasználás körülményeitől függő kezelés után engedhető közcsatornába. A 20 liter vagy annál kisebb csomagolóeszköz tisztítás után kommunális hulladékként kezelhető. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként kell kezelni. Szennyezés-mentesítés: Nagy mennyiségű anyag kiömlése esetén határoljuk körül, ha lehetséges nyerjük vissza, vagy itassuk fel. Az összegyűjtött anyagot veszélyes anyagként kell kezelni. A szennyeződés helyét sok vízzel fel kell mosni. Tárolás: Szobahőmérsékletű száraz helyiségben, élelmiszertől elkülönítve, eredeti csomagolásban, betartva a vegyi anyagok tárolására vonatkozó általános előírásokat. A keverék tárolási hőmérséklete 18-35°C, alacsonyabb hőmérsékleten opálosodás következhet be, ami a termék minőségét nem befolyásolja, és megszűnik amint a keverék kívánt hőmérsékletű lesz. Fagytól védendő. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. Mellőzni 10°C alatti tárolását.

Additional Information

Termék típusa

Higiéniás termék!

Vélemények

Még nincsenek értékelések.

“Inno-Sept higiénés kéztisztító és fertőtlenítő koncentrátum”értékelése elsőként

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

4 990 Ft 2 990 Ft

Akció lejárati ideje:

:::